فیلمبرداری و عکاسی نیکامال کرج 09223271123 helikopter.ir
فیلمبرداری و عکاسی نیکامال کرج 09223271123

helikopter.ir

پوشش تصویری مراسم بزرگ سپاروک-حمل لوگو شرکت با هلیکوپتر  09223271123
پوشش تصویری مراسم شرکت سپاروک-حمل لوگو شرکت با هلیکوپتر 09223271123

تیزر کارخانه بزرگ هفت الماس helikopter.ir 09223271123
فیلمبرداری کارخانه بزرگ هفت الماس helikopter.ir 09223271123
فیلمبرداری با واحد سیار از مراسم عید غدیر در مجموعه هلیکوپتری پنها 09223271123
فیلمبرداری با واحد سیار از مراسم عید غدیر در مجموعه هلیکوپتری پنها 09223271123
فیلمبرداری دانشکده جنگ(دافوس)09223271123 helikopter.ir
فیلمبرداری دانشکده جنگ 09223271123 helikopter.ir
هلیشات سکوی هنگام  09223271123
تیزر سکوی هنگام helikopter.ir
36 میلیون بازدیدکننده بصورت انلاین در افتتاحیه حمل گوشی  LG  G5 در هتل اوین  helikopter.ir
36 میلیون بازدیدکننده بصورت انلاین در افتتاحیه حمل گوشی LG G5 در هتل اوین helikopter.ir
هلیشات پل طبیعت 09223271123
هلیشات پل طبیعت 09223271123

هلیشات شهرک برکت 09223271123
هلیشات شهرک برکت
09223271123
helikopter.ir
هلیشات لیسانسه ها helikopter.ir
هلی شات لیسانسه ها helikopter.ir

تیزر کارخانه لپ لپ 09223271123
فیلمبرداری و عکاسی کارخانه لپ لپ
09223271123

هلیشات هوآوی

هلیشات هواوی-فیلمبرداری هواوی-ساخت تیزر هواوی 09223271123
هلیشات هواوی-فیلمبرداری هواوی-ساخت تیزر هواوی 09223271123