تیزر تک ماکارون-فیلمبرداری تبلیغاتی تک ماکارون 09223271123 helikopter.ir
هلیشات تک ماکارون-فیلمبرداری تبلیغاتی تک ماکارون 09223271123 helikopter.ir

فیلمبرداری و عکاسی نیکامال کرج 09223271123 helikopter.ir
فیلمبرداری و عکاسی نیکامال کرج 09223271123

helikopter.ir

پوشش تصویری مراسم بزرگ سپاروک-حمل لوگو شرکت با هلیکوپتر  09223271123
پوشش تصویری مراسم شرکت سپاروک-حمل لوگو شرکت با هلیکوپتر 09223271123

تیزر کارخانه بزرگ هفت الماس helikopter.ir 09223271123
فیلمبرداری کارخانه بزرگ هفت الماس helikopter.ir 09223271123
فیلمبرداری با واحد سیار از مراسم عید غدیر در مجموعه هلیکوپتری پنها 09223271123
فیلمبرداری با واحد سیار از مراسم عید غدیر در مجموعه هلیکوپتری پنها 09223271123
فیلمبرداری دانشکده جنگ(دافوس)09223271123 helikopter.ir
فیلمبرداری دانشکده جنگ 09223271123 helikopter.ir
فیلمبرداری ایوان-پخش زنده ایوان-هلیشات ایوان-تیزر ایوان 09223271123
فیلمبرداری ایوان-پخش زنده ایوان-هلیشات ایوان-تیزر ایوان helikopter.ir 09223271123
استریم-پخش زنده اینترنتی 09223271123
پخش زنده اینترنتی-فیلمبرداری و صدابرداری حرفه ای 09223271123
فیلمبرداری دندانپزشکی دکتر عباسی 09223271123
عکاسی و تصویربرداری دندانپزشکی دکتر عباسی در شهر جدید هشتگرد 09223271123
هلیشات سکوی هنگام  09223271123
تیزر سکوی هنگام helikopter.ir
36 میلیون بازدیدکننده بصورت انلاین در افتتاحیه حمل گوشی  LG  G5 در هتل اوین  helikopter.ir
36 میلیون بازدیدکننده بصورت انلاین در افتتاحیه حمل گوشی LG G5 در هتل اوین helikopter.ir
هلیشات پل طبیعت 09223271123
هلیشات پل طبیعت 09223271123

هلیشات شهرک برکت 09223271123
هلیشات شهرک برکت
09223271123
helikopter.ir
هلیشات لیسانسه ها helikopter.ir
هلی شات لیسانسه ها helikopter.ir

هلیشات سریال پلاک 13  helikopter.ir 09223271123
فیلمبردارهوایی پلاک 13 helikopter.ir کارگردان آقای آرش معیریان
تیزر کارخانه لپ لپ 09223271123
فیلمبرداری و عکاسی کارخانه لپ لپ
09223271123

تلگرام جهت نمونه فعالیتها و پشت صحنه کارها

https://t.me/+qpR0feLCOypjZDE0