گالری

هلیشات مانور ناجا   09196028059  helikopter.ir
helikopter.ir هلیشات مانور هفته نیروی انتظامی
 

http://helishot.net/%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c/

نمونه عکسها در لینک بالا

صفحه اصلی سایت را مشاهده فرمایید
http://helishot.net
http://www.helikopter.ir
قسمت گالری سایت رو مشاهده نمایید     http://helishot.net/?page_id=31
قسمت پروژه ها رو مشاهده نمایید         http://helishot.net/?page_id=116

پشت صحنه  کارها در کانال تلگرام

telegram/iransky.jafari
لینک کانال رو کپی کنید
https://t.me/iransky_helishot
۰۹۱۹۶۰۲۸۰۵۹