هلیشات و عکاسی هوایی از کل پروژه های مسکن مهر در شهرهای مختلف

More »

فیلمبرداری برج میلاد،هلیشات برج میلاد helikopter.ir

More »

هلیشات از افتتاحیه مراسم بالگرد های هلال احمر ،بازدید معاون ریاست جمهوری 09196028059

More »

هلیشات ایرانمال

More »

 

helikopter.ir فیلمبرداری از سمینارها و همایش ها /پروژه ها… 09196028059 جعفری

helikopter.ir  فیلمبرداری از سمینارها و همایش ها /پروژه ها... 09196028059 جعفری

فیلمبرداری از سمینارها و همایش ها /پروژه ها… 09196028059 جعفری