هلیشات و عکاسی هوایی از کل پروژه های مسکن مهر در شهرهای مختلف

More »

فیلمبرداری برج میلاد،هلیشات برج میلاد helikopter.ir

More »

هلیشات از افتتاحیه مراسم بالگرد های هلال احمر ،بازدید معاون ریاست جمهوری 09196028059

More »

هلیشات ایرانمال

More »

 

فیلمبرداری هوایی-عکسبرداری هوایی-هلی شات 09196028059 helikopter.ir

DSC00561 copy 300x248 فیلمبرداری هوایی عکسبرداری هوایی هلی شات 09196028059 helikopter.ir

فیلمبرداری هوایی-عکاسی هوایی-هلیشات 09196028059 helikopter.ir