گروه آسمان ایران (IRAN SKY)

گروه اسمان ایران با چندین سال سابقه با اکیپ حرفه ای در امر خدمات هوایی صنعتی تبلیغاتی سینمایی فعالیت مستمر داشته تا به امروز نمونه فعالیتهای ما در طی این چند سال در قسمت گالری و پروژه ها میباشد
حوزه فعالیت پروژه هاي انجام شده خدمات هوایی- تصويربرداري و عكاسي صنعتي هوايي تبليغاتي با انواع وسایل پرنده فعالیتهای هوایی ما با مجوز از ارگانهای مربوطه با هماهنگی انجام گردیده است.
IRAN SKY 09196028059