فیلمبرداری هوایی،ساخت تیزر-هلیشات  helikopter.ir
فیلمبرداری حرفه ای ،ساخت تیزر-هلیشات helikopter.ir

صفحه اصلی سایت را مشاهده فرمایید

http://helishot.net

http://www.helikopter.ir

قسمت گالری سایت دیگر رو مشاهده نمایید http://helishot.net/?page_id=31

قسمت پروژه ها رو مشاهده نمایید

http://www.helikopter.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7/

پشت صحنه کارها در کانال تلگرام

telegram/iransky.jafari

لینک کانال رو کپی کنید

https://t.me/iransky_helishot

اینستاگرام https://www.instagram.com/iransky.jafari/

09223271123

09196028059

jafari