فیلمبرداری نمایشگاه بین المللی تهران  helikopter.ir
هلی شات نمایشگاه بین المللی تهران helikopter.ir
هلیشات سریال دلدادگان،کارگردان منوچهر هادی  09223271123 helikopter.ir
هلیشات سریال دلدادگان،کارگردان منوچهر هادی 09223271123 helikopter.ir
تصویربرداری تک ماکارون -تیزر تبلیغاتی تک ماکارون 09223271123
هلیشات تک ماکارون -تیزر تبلیغاتی تک ماکارون 09223271123
فیلمبرداری تیزر زیگما 09223271123
تیزر تنیس زیگما 8 در مجموعه ورزشی تهراندشت helikopter.ir
پوشش تصویربرداری مراسم افتتاحیه 6 فروند بالگرد هلال احمر 09223271123
تیزر هلال احمر helikopter.ir 09223271123
فیلمبرداری کارخانه ایران کارتن 09223271123
تیزر کارخانه ایران کارتن-عکاسی ایران کارتن 09223271123
فیلمبرداری رژه دانشگاه امام حسین helikopter.ir
هلیشات رژه دانشگاه امام حسین 09223271123 helikopter.ir
هلیشات کتابخانه ملی ایران 09223271123
تیزر کتابخانه ملی ایران 09223271123
هلیشات نمایشگاه بین المللی تهران  helikopter.ir 09223271123
هلیشات نمایشگاه بین المللی تهران 09223271123
هلیشات بوستان نوروز 09223271123
هلیشات بوستان اب و اتش و پارک نوروز 09223271123