فیلمبرداری نمایشگاه بین المللی تهران  helikopter.ir
هلی شات نمایشگاه بین المللی تهران helikopter.ir
هلیشات سریال دلدادگان،کارگردان منوچهر هادی  09223271123 helikopter.ir
هلیشات سریال دلدادگان،کارگردان منوچهر هادی 09223271123 helikopter.ir
فیلمبرداری تیزر زیگما 09223271123
تیزر تنیس زیگما 8 در مجموعه ورزشی تهراندشت helikopter.ir