فیلمبرداری دانشگاه تهران بصورت زنده در شبکه های مختلف  09223271123
فیلمبرداری دانشگاه تهران بصورت زنده در شبکه های مختلف 09223271123
همایش در هتل پارسیان آزادی 09223271123
تصویربرداری همایش در هتل پارسیان آزادی 09223271123
فیلمبرداری از بزرگان صنعت غذا و رستوران در هتل اوین  09223271123
فیلمبرداری از بزرگان صنعت غذا و رستوران در هتل اوین 09223271123
فیلمبرداری با واحد سیار 09223271123
فیلمبرداری با واحد سیار 09223271123
فیلمبرداری از همایشات دکتر حلت 09223271123
فیلمبرداری از همایش های دکتر حلت 09223271123
تصویربرداری همایش با اکیپ حرفه ای 09223271123
تصویربرداری همایش با اکیپ حرفه ای 09223271123
فیلمبرداری همایش با اکیپ حرفه ای 09223271123
فیلمبرداری با واحد سیار از مراسم عید غدیر در مجموعه هلیکوپتری پنها 09223271123
فیلمبرداری با واحد سیار از مراسم عید غدیر در مجموعه هلیکوپتری پنها 09223271123

کانال تلگرام جهت پشت صحنه ها

https://t.me/+qpR0feLCOypjZDE0